Om oss

Myrans förskola är en liten förskola där barnen står i centrum. Hos oss går barn som är 1-5 år gamla. Musiken är ett viktigt verktyg för oss. Den ger glädje, stärker sammanhållningen och hjälper barnens språkutveckling.

Myrans förskola öppnade i januari 2012. På förskolan går 20 barn och här arbetar fem pedagoger. Vi använder tecken som stöd för att göra språket tydligt. Vi är utomhus varje dag och testar ofta nya lekplatser i det lugna och trafiksäkra närområdet.

Vi samarbetar med de närbelägna förskolorna Nyckelpigan och Regnbågen, Svalans allergi- och astmaförskola och även med den pedagogiska omsorgen på Husmusen. Maten får vi från Solrosens förskola, som har ett KRAV-certifierat kök där det lagas både traditionell husmanskost och moderna rätter från när och fjärran.

Nanny Palmkvist-andan

Tillsammans med förskolorna och skolan i vårt område har vi en gemensamt förhållningssätt till lärandet och barnets utveckling. Vi är inspirerade av folkskolläraren Nanny Palmkvist som redan 1908 tänkte sig framtidens skola som en skola fylld av glädje, nyfikenhet och möjligheter.

I skriften ”Framtidens folkskola” från 1908 skrev Nanny Palmkvist om begreppet ”sol i skolan”. För henne stod detta för arbetsglädje och ”icke arbetets möda och tristhet som släcker flamman i frågande barnaögon”. Hon slog även fast att ”skolan ska giva lyckomöjligheter. Ty lycka är att ha funnit sin rätta plats i livet, den rätta användningen för sina anlag och krafter”. ”Varje barn föds med sina anlag. Det är dess rätt att få dessa anlag utvecklade”.

Hon lyfte även fram vikten av att låta barnet tänka fritt. ”Därav följer undersökning. Giv barnet tillfälle att praktiskt omsätta sina tankar. På den vägen lär barnet verkligen något”. Här kan du läsa om hur vi omsätter Nanny Palmkvists tankar i dagens förskola.

Vårt skolområde

Nanny Palmkvists skolområde är centralt beläget i Helsingborg. Skolan och förskolorna är omringade av grönområden för lek och utevistelse. Området är även väl skyddat från biltrafik. Integrerat i skolan ligger stadsdelens bibliotek och inom gångavstånd når vi kulturella utbud och fritidsaktiviteter.

I närområdet hittar du Nanny Palmkvistskolan med årskurserna F-6 med tillhörande fritidshem samt Galaxens förskola, Hoppetossans förskola, Husensjö förskola, John Blunds förskola och fritidshem, Nyckelpigans förskola, Regnbågens förskola, Skarans förskola, Solrosens förskola, Växthusets förskola och stadens astma- och allergiförskola Svalan. I området finns även den pedagogiska omsorgen Husmusen och familjecentralen Fröhuset.